Solum Gruppen ændrer procedurer for at undgå lugtproblemer

8. January 2014

Solum Gruppen ændrer procedurer og vil fremover sige nej til kommuner, som ønsker at borgernes haveaffald lægges direkte ud på marker, uden at have været igennem en kontrolleret komposteringsproces. Samtidig afviser Solum Gruppen at være primær kilde til de aktuelle lugtgener i Roskilde.

Administrerende direktør Christian B. S. Christensen siger. "Solum Gruppen ønsker ikke at medvirke til at skabe lugtgener. Vi har mange års erfaring i, hvordan det kan undgås. Vi har i efteråret og første del af vinteren på vores plads i Roskilde løst opgaver for kommuner, som i deres udbud havde fravalgt kontrolleret kompostering af have- og parkaffald. Opgaven lød i stedet på, at det blot skulle neddeles og udspredes på marker. Dette har både vi og en lang række andre aktører medvirket til. Desværre har det betydet, at der, for eksempel ved Ågerup nord for Hedehusene, har været alt for store lugtgener for de omkringboende fra materiale, som vi og andre har leveret. Dette beklager vi meget. Vi ønsker ikke fremover at medvirke til at håndtere have- og parkaffald på denne måde. Vi mener, at kommunerne fremover bør undlade at kræve denne behandlingsmetode i deres udbud, da lugtgener ikke kan undgås."

I forhold til den verserende sag vedrørende lugtgener i Roskilde og omegn siger Christian B. S. Christiansen: "Vi har ligget i området syd for Roskilde siden 2000, og vi har alle årene arbejdet med kontrollerede komposteringsprocesser uden særlige lugtgener for byen. Når vi arbejder med organiske restprodukter, vil der, ganske få dage om året, opstå lugt, i forbindelse med at vi vender kompostbunkerne. Det sker ud fra retningslinjer vedrørende vindforhold, som vi har aftalt med Roskilde Kommune. Vi følger de samme procedurer, som vi altid har gjort. Vi mener, at de øgede lugtgener – som vi også har konstateret – skyldes, at der samlet set i lokalområdet er kommet en række nye aktiviteter som involverer håndtering af forskellige typer affald, der afgiver lugt. Derudover er der på marker omkring Roskilde blevet udbragt ikke-omsat kompost fra andre leverandører end os – også på dage, hvor vindforholdene har sendt lugt ind over Roskilde by."

Solum Gruppen har fremført disse synspunkter over for Roskilde Kommune og vil også gøre dette i den fortsatte dialog med kommunen. "Vi ønsker at sikre det gode omdømme for bæredygtig håndtering af det organiske affald. De problemer, vi ser nu, er noget der kan løses, og de er udtryk for, at det danske samfund er gået i gang med en vigtig omstillingsproces. Ressourcer skal anvendes hvor de gør bedst gavn. Have- og parkaffald giver godt biobrændsel og god kompost – og så skal vi bare sikre, at alle, der indsamler, forarbejder, transporterer og benytter det som gødning, også ved, hvordan det skal gøres, uden at det lugter," siger Christian B. S. Christiansen.


Yderligere oplysninger:

Christian B. S. Christiansen, adm. direktør
Mail: cbsc@solum.com
Mobil: 27 22 29 39

eller

Knud Hvid Petersen, direktør
Mail: khp@solum.dk
Mobil: 21 61 30 40