Videnskabelig undersøgelse viser fordele ved Solum Green Mix

24. March 2014


I en artikel i Greenkeeperen (2014-1) beskrives, hvordan produktet Green Mix fra Solum Gruppen (kompostblandet sand) i et 2-årigt forsøg i Norge er blevet brugt som topdressing. Forsøget er gennemført af tre norske forskere ved Bioforsk Turfgrass Research Group, Trygve S. Aamlid, Agnar Kvalbein og Trond Pettersen.

I forsøget sammenlignes USGA greens anlagt med kompostblandet sand og med spagnumblandet sand, begge baseret på produkter fra den norske Høst AS. Som topdressing blev brugt Green Mix fra Solum A/S som er fremstillet med en anden komposteringsmetode, end den der anvendes hos Høst AS.

I forsøgets første år blev der 13 gange tilføjet topdressing, i alt 8,2 mm. Målinger viste, at indholdet af mineral-kvælstof, plantetilgængeligt fosfor og kalium var omtrent lige stort i Green Mix fra Høst AS og fra Solum A/S, mens glødetabet i Solums produkt var under det halve. Det fremgår af artiklen, at Solums Green Mix Dress havde en positiv virkning på den visuelle greenkvalitet allerede samme år, som den blev tilført sammenlignet med topdressing uden tilsætning af organisk materiale.

Læs artiklen (pdf-fil fra turfgrass.dk)