Forretningsmodeller

Et Aikan-anlæg kan etableres ud fra forskellige forretningsmodeller, afhængigt af de lokale forhold og organisatoriske muligheder. Sammenlignet med andre løsninger kræver et Aikan-anlæg kun moderate investeringer. Det har lave driftsomkostninger, og det skaber indtægter fra modtagegebyrer og fra salg af biogas og andre salgsprodukter.

Nøglefærdig leverance
Et nøglefærdigt Aikan anlæg kan behandle affald direkte fra kilden. Leverancen består af: 

  • Komplet design og planlægning af anlægget.
  • Anlægsarbejde, opførelse af modtagelseshal, procesmoduler, procestanke, reaktortanke og biofiltre.
  • Alle installationer og driftsudstyr såsom gaskedel, røranlæg, ventilation, elektricitet og PLC/SRO-overvågning.

Et Aikan-anlæg er baseret på velkendt teknologi, og det er enkelt at opføre. Et anlæg eller ekstra kapacitet i form af flere procesmoduler og gasreaktorer kan opføres på 6-12 måneder.

Aikan og CDM (FN's Clean Development Mechanism)
Et Aikan-anlæg omdanner den meget potente drivhusgas metan til CO2 og binder det overskydende kulstof i jorden, hvorfra CO2 gradvist frigøres over tid.

I lande, hvor det er relevant, kan Aikan-projekter finansieres delvist via FN's Clean Development Mechanism programme (CDM) baseret på nedsat metan-udledning eller kulstoflagring.