Safety


Sporbarhed


Aikan-teknologien giver fuld sporbarhed af alle batches. Aikans tilgang betyder, at der ikke er behov for podning med allerede behandlet materiale for at igangsætte processen. Dette er særligt vigtigt i lande med strenge bestemmelser vedrørende brug af animalske restprodukter.

Aikan-anlæg lever op til de krav, der stilles i EU-forordning 1774(2002) om animalske restprodukter. Fuldskala-anlægget BioVækst ved Holbæk er godkendt efter gældende danske regler.

Om nødvendigt kan et Aikan-anlæg etableres, således at procesmodulerne har to separate adgangsveje. Det vil sikre en fuldstændig adskillelse mellem indgående affald og hygiejniseret udgående kompost.

Sikker åbning af procesmoduler

Aikan-systemets design sikrer, at der efter gennemløbet af 3-trinsprocessen ikke er overskydende gas i procesmodulerne. Det er derfor sikkert at åbne modulerne, og der er ingen krav om særlige sikkerhedsforanstaltninger. Aikan-anlæg kan godkendes efter EU's ATEX 137 directive.

Se også: