Fleksible moduler

Et Aikan-anlægs modulære opbygning giver stor fleksibelt og muliggør brug af alle typer biologiske råmaterialer, herunder dagrenovation, slam fra renseanlæg og madaffald.Et Aikan-anlæg giver større fleksibilitet end nogen anden løsning på markedet. De anlæg, vi tilbyder, er fleksible både i forhold til valg råmaterialer, behandlingsmetoder og kapacitet. Det reducerer markedsrisici betydeligt.

Fleksiblitet i forhold til råmaterialer

Der er fleksibilitet i forhold valg af råmaterialer. Et Aikan-anlæg kan behandle alle typer organiske restfraktioner. Se den detaljerede liste over mulige råmaterialer for et Aikan-system.

Behandlingsmetoden er fleksibel

Valg i forhold til behandlingsmetoden er fleksibelt. Biogas-procestrinnet (hydrolyse og metandannelse) kan udelades eller forkortes. Det har betydning, hvis en affaldsfraktion har et lavt gaspotentiale, eller hvis der er varierende affaldsmængder og dermed behov for hurtigere behandlingstid. I perioder med højt indtag kan et Aikan-anlæg anvendes alene til kompostering, hvilket forøger kapaciteten med mindst 50 procent.

Aikans 3-trins proces kan forløbe, som det bedst passer i forhold til aktuelt udbud og efterspørgsel:

  • Almindelig samlet behandlingstid er 5-7 uger.
  • Forlænget samlet behandlingstid er 6-9 uger (resultat: mere biogas).

Flexibel kapacitet

Anlæggets samlede kapacitet er fleksibel. Et Aikan-anlæg med 10 moduler kan behandle 15-18000 tons affald eller mere pr. år, afhængigt af den valgte behandlingsmetode. Anlægget kan udvides trinvis med ekstra kapacitet. Nye moduler med kapacitet på 5000, 10000 og 25000 tons kan opføres på seks måneder.