AffaldsbehandlingHelhed i affaldsbehandlingen

Et Aikan anlæg kan hjælpe med at bringe mange forskellige nyttige ressourcer ind i en cirkulær økonomi, hvor fleksibel energi i form af metan kan bruges til tung trafik eller kraft-varmeproduktion, og næringsstoffer i kompost og afgasset gylle bliver anvendt bæredygtigt i landbruget.


I Danmark udgør organisk materiale mere en halvdelen af affaldet fra husholdninger, fødevarevirksomheder og butikker. På landsplan er der er mere end 650.000 ton have- og parkoverskud. Disse nyttige ressourcer har et biogaspotentiale og indeholder fornybare organiske næringsstoffer, men i dele af landet har det konventionelle landbrug idag store udfordringer med fordelingen af egne næringsstoffer fra husdyr, og der er lokalt ikke brug for mere gødning. Samtidigt har økologisk jordbrug ofte vanskelligt ved at skaffe økologisk gødning nok.


På grund af batch processen kan et Aikan anlæg modtage og levere både til økologisk jordbrug og konventionelt landbrug samtidigt. Anlægget kan levere både kompost og flydende gødning. Aikan processen bruger ikke vand, men fordamper derimod væske i komposteringsprocessen. Det er en fordel, fordi tør kompost kan transporteres mere rentabelt end "tynd" afgasset gylle.


Affaldsbehandling og energisalg fra et Aikan anlæg kan være med til at betale for denne mere bæredygtige produktion og distribution af gødning.


Aikan processen nedbryder desuden effektivt bionedbrydeligt bestik og poser i madaffald.


Aikan processen adskiller fejlsorteringer i affaldet effektivt. Restfraktion udgør et tørt brændsel til affaldsforbrænding.


Have-parkoverskud neddeles og sorteres i dag i 2 fraktioner. Aikan processen kan afgasse den fine del og derpå producerer kompost, samt bruge den grove andel til struktur, som efterfølgende kan gå til biobrændsel eller genbruges.


Et Aikan anlæg samler således mange affaldshåndteringsfunktioner i et system, hvilket gør anlægget rentabelt og fleksibelt.
Mere information:


Integreret affaldsbehandling


Værdikæden for organisk affald


Cirkulær ressourcehåndtering


Fint haveaffald, tang og grøde